Om värmepumpar

Luft-luftvärmepumpar passar bra i hus med t.ex. direktel.

Berg-, jord- och sjövärmepumpar liksom luft/vattenvärmepumpar kräver vattenburen värme.

Luft/vattenvärmepumpar är ett prisvärt alternativ i oljeuppvärmda hus med låg energianvändning.

Frånluftvärmepumpar, kräver förutom vattenburen värme också att huset har mekanisk ventilation och kanalsystem.

Bergvärme:

Ungefär 90 meter under din villa finns en värmekälla som kan ge dig tillräckligt med energi för att halvera uppvärmnings- kostnaden för ditt hus. En värmepump från oss, kan hämta upp energin från den källan på ett effektivt sätt. Den kan dessutom tillvarata den solvärme som finns lagrad i din egen mark. Att installera en värmepump är inte bara en lönsam investering. Det är också en investering i trygghet, bekvämlighet och i vår miljö. Idag värms mer än en miljon hushåll i Sverige med hjälp av en värmepump. Vanligast är att man borrar i marken för att hämta värmen från berg, men även ytjord-luft-och sjökollektor är vanliga lösningar.

Luft/luftvärme

En luft-luftvärmepump pumpar värme ur utomhusluften och avger värmen till inomhusluften. För varje kWh el som används för att driva en luft-luftvärmepump får man normalt ut ca: 2-3 kWh värme till huset.